Hoeve de Mertel - Biezenmortel

29-01-2020

29-01-2020

Een kleinschalige camping in het buitengebied van Biezenmortel met nabij de Loonse en Drunense Duinen en natuurgebied de Brand. Wanneer in de vierde eeuw van onze jaartelling het landklimaat verandert in een zeeklimaat, krijgt het water de overhand in de natuur. Al het onbedijkte land beneden de zeespiegel komt onder water te staan en het laagleghen Westelijk Brabant wordt drassig land.

Er vormen zich vele kleine riviertjes zoals de Aa, Dieze, Reusel en over Biezenmortelse grond de zandklei. Er zijn keer op. keer grote overstromingen. Meer landinwaarts wordt het Brabants landschap vooral bepaald door uitgestrekte bossen, ontstaan in de periode van het klimaat.

Biezenmortel betekend: met riet (of biezen) begroeide drassige grond.